Opleiding leraar secundair onderwijs

Hier is een overzicht terug te vinden van de opleidingsonderdelen die ik om dit diploma te krijgen moet afwerken.

Hetgeen doorstreept is heb ik al afgewerkt. Mijn laatste jaar 2017-2018 en dus ook de laatste rechte lijn naar mijn diploma is gestart. Ik heb nog een paar opleidingsonderdelen af te werken voor ik mijn diploma krijg. 

Mijn eerste onderwijsvak is Nederlands.

Nederlands 1-1a = Taalbeschouwing – Taalvaardigheid – Vakdidactiek 10/20
Nederlands 1-1b = Literatuur – Vakdidactiek 14/20
Stage = verkenningsstage vrijstelling
Nederlands 1-2a = Taalbeschouwing – Taalvaardigheid – Vakdidactiek 10/20
Nederlands 1-2b = Literatuur – Vakdidactiek 12/20
Stage = 4 uur lesgeven 11/20
Nederlands 2-1a = Taalbeschouwing – Taalvaardigheid – Vakdidactiek 16/20
Nederlands 2-1b = Literatuur – Vakdidactiek 12/20
Stage = 6 uur lesgeven 12/20
Nederlands 2-2a = Taalbeschouwing – Taalvaardigheid – Vakdidactiek 11/20
Nederlands 2-2b = Literatuur – Vakdidactiek 16/20
Stage = 12 uur lesgeven 13/20
Nederlands 3-1 = Vakdidactiek 13/20
Nederlands 3-2 = Vervolmakingsmodule
Stage = 22 uur lesgeven 14/20

Mijn tweede onderwijsvak is Project Algemene Vakken (doelgroep is BSO).

PAV 1-1a = Vakstudie inleiding 17/20
PAV 1-1b = Taal en communicatie vrijstelling
PAV 1-1c = Rekenen en probleemoplossend denken 16/20
Stage = verkenningsstage vrijstelling
PAV 1-2a = Historisch en actueel referentiekader 14/20
PAV 1-2b = Ruimtelijk en maatschappelijk oriëntatie 16/20
Stage = 4 uur lesgeven 15/20
PAV 2-1a = Vakstudie verdieping 14/20
PAV 2-1b = Wetenschap en techniek 14/20
PAV 2-1c = Moderne vreemde talen Frans 16/20
Stage = 6 uur lesgeven 14/20
PAV 2-2a = Democratie en burgerzin 12/20
PAV 2-2b = Relationele en seksuele vorming 14/20
PAV 2-2c = Moderne vreemde talen Engels 12/20
Stage = 12 uur lesgeven 10/20
PAV 3-1a = Vakstudie specialisatie 14/20
PAV 3-1b = Kunst en cultuur 14/20
PAV 3-2 = Project vrijstelling
Stage = 22 uur lesgeven in lagere school

Uiteraard zijn er ook nog algemene vakken.

Taalcompetenties A 13/20
Didactiek 1 14/20
Identiteit in diversiteit 1 vrijstelling
Communicatie en agogiek 1 14/20
Praktijkonderzoek 1 14/20
Psychopedagogiek 1 vrijstelling
E-vaardigheden 13/20
Communicatie en agogiek 2 15/20
Praktijkonderzoek – Didactiek 2 13/20
E-learning 11/20
Onderwijsproject specifieke doelgroep 1 NVT
Taalcompetenties B 10/20
Psychopedagogiek 14/20
Identiteit in diversiteit 15/20
Onderwijsproject specifieke doelgroep 2 NVT
Zorg in het onderwijs GESLAAGD
Communicatie en agogiek 3 17/20
Psychopedagogiek 3 GESLAAGD
Identiteit in diversiteit 3 16/20
Schoolstage = Nederlands 22 uur lesgeven + PAV 22 uur lesgeven 15/20
Stage over de grenzen
Stage grootstedelijke context
Stage Diversiteit

Bachelorproef

 

Advertenties