Opleiding leraar secundair onderwijs

Hier is een overzicht terug te vinden van de opleidingsonderdelen die ik om dit diploma te krijgen moet afwerken.

Hetgeen doorstreept is heb ik al afgewerkt. Hetgeen in roze staat is wat er academiejaar 2016-2017 op de planning staat.

Mijn eerste onderwijsvak is Nederlands.

Nederlands 1-1a = Taalbeschouwing – Taalvaardigheid – Vakdidactiek 10/20
Nederlands 1-1b = Literatuur – Vakdidactiek 14/20
Stage = verkenningsstage vrijstelling
Nederlands 1-2a = Taalbeschouwing – Taalvaardigheid – Vakdidactiek 10/20
Nederlands 1-2b = Literatuur – Vakdidactiek 12/20
Stage = 4 uur lesgeven 11/20
Nederlands 2-1a = Taalbeschouwing – Taalvaardigheid – Vakdidactiek 16/20
Nederlands 2-1b = Literatuur – Vakdidactiek 12/20
Stage = 6 uur lesgeven 12/20
Nederlands 2-2a = Taalbeschouwing – Taalvaardigheid – Vakdidactiek 11/20
Nederlands 2-2b = Literatuur – Vakdidactiek 16/20
Stage = 12 uur lesgeven 13/20
Nederlands 3-1 = Vakdidactiek
Nederlands 3-2 = Vervolmakingsmodule
Stage = 22 uur lesgeven 14/20

Mijn tweede onderwijsvak is Project Algemene Vakken (doelgroep is BSO).

PAV 1-1a = Vakstudie inleiding 17/20
PAV 1-1b = Taal en communicatie vrijstelling
PAV 1-1c = Rekenen en probleemoplossend denken 16/20
Stage = verkenningsstage vrijstelling
PAV 1-2a = Historisch en actueel referentiekader 14/20
PAV 1-2b = Ruimtelijk en maatschappelijk oriëntatie 16/20
Stage = 4 uur lesgeven 15/20
PAV 2-1a = Vakstudie verdieping
PAV 2-1b = Wetenschap en techniek
PAV 2-1c = Moderne vreemde talen Frans
Stage = 6 uur lesgeven 14/20
PAV 2-2a = Democratie en burgerzin 12/20
PAV 2-2b = Relationele en seksuele vorming
PAV 2-2c = Moderne vreemde talen Engels
Stage = 12 uur lesgeven 10/20
PAV 3-1a = Vakstudie specialisatie
PAV 3-1b = Kunst en cultuur
PAV 3-2 = Project vrijstelling
Stage = 22 uur lesgeven

Uiteraard zijn er ook nog algemene vakken.

Taalcompetenties A 13/20
Didactiek 1 14/20
Identiteit in diversiteit 1 vrijstelling
Communicatie en agogiek 1 14/20
Praktijkonderzoek 1 14/20
Psychopedagogiek 1 vrijstelling
E-vaardigheden 13/20
Communicatie en agogiek 2 15/20
Praktijkonderzoek – Didactiek 2 13/20
E-learning 11/20
Onderwijsproject specifieke doelgroep 1 NVT
Taalcompetenties B 10/20
Psychopedagogiek 14/20
Identiteit in diversiteit 15/20
Onderwijsproject specifieke doelgroep 2 NVT
Zorg in het onderwijs
Communicatie en agogiek 3 17/20
Psychopedagogiek 3 GESLAAGD
Identiteit in diversiteit 3 16/20
Schoolstage = Nederlands 22 uur lesgeven + PAV 22 uur lesgeven + alternatieve stageactiviteiten
Stage over de grenzen
Stage grootstedelijke context
Bachelorproef